ระยะเวลาเรียน ๑ ปี
เทอมที่ ๑ หลักสูตรที่เปิดสอน ( ๖ เดือน)
  ๑. ความรู้เบื้องต้นวิชาพื้นฐาน
๒. การทำน้ำยา
๓. การร้อยลูกปัด
๔. การทำโอ่งพันไหม
๕. การกัดลายกระจก
๖. การทำดอกไม้ประดิษฐ์
๗. การทอผ้า ๑
๘. จริยธรรมและคุณธรรม / เพศศึกษา

   
เทอมที่ ๒ หลักสูตรที่เปิดสอน ( ๖ เดือน )
  ๑. ความรู้เบื้องต้นวิชาพื้นฐาน
๑. การทอผ้า ๒
๒. การจัดดอกไม้
๓. การทำของกิ๊ปช๊อป
๔. การเพ้นท์เสื้อ
๕. ความปลอดภัยในการทำงาน / การบรรจุหีบห่อ
   
คุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ มีดังนี้
  ๑. ต้องเป็นผู้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องกิจวัตรประจำวัน
๒. ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินความถนัดด้านอาชีพของแผนกศิลปะประดิษฐ์