ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตามประกาศ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง เรื่องรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดงได้ทำการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท้งหมด ๖ รายตามเอกสารแนบนี้

 
 
ฝึกอาชีพระยะสั้น ทำกระเป๋าหนัง และ มัดย้อมผ้า

7/8/2014
 
โครงการฝีกอาชีพระยะสั้นร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

28/4/2014
 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรซ่อมจักรอุตสาหกรรม และ ทำตุ๊กตาจากผ้าและหนัง

28/5/2014
 
 
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม "พาน้องดูหนัง"

30/7/2014
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

8/8/2014
 
เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

22/8/2014
 
กิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา

10/7/2014
 
 
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง วางจำหน่ายเป็นประจำ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (ห่างจากศูนย์ฯ ไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง