ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครครั้งนี้แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ หลักสูตร วิธีการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดแนบมานี้

 
 
** ประกาศรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2558**

1/10/2014
 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรซ่อมจักรอุตสาหกรรม และ ทำตุ๊กตาจากผ้าและหนัง

28/5/2014
 
ฝึกอาชีพระยะสั้น ทำกระเป๋าหนัง และ มัดย้อมผ้า

7/8/2014
 
โครงการฝีกอาชีพระยะสั้นร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

28/4/2014
 
 
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม "พาน้องดูหนัง"

30/7/2014
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

8/8/2014
 
เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

22/8/2014
 
กิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา

10/7/2014
 
 
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง วางจำหน่ายเป็นประจำ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (ห่างจากศูนย์ฯ ไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง