ตารางแสดงวงเงินงานจ้างก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ตอกเสาเข็มพร้อมรื้อถอน
ตามเอกสารแนบ ดังนี้

 
 
 
กิจกรรม ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

16/11/2015
 
 
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง วางจำหน่ายเป็นประจำ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (ห่างจากศูนย์ฯ ไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง