รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
เชิญคนพิการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารแบบนี้

 
 
** ประกาศรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2558**

1/10/2014
 
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรซ่อมจักรอุตสาหกรรม และ ทำตุ๊กตาจากผ้าและหนัง

28/5/2014
 
ฝึกอาชีพระยะสั้น ทำกระเป๋าหนัง และ มัดย้อมผ้า

7/8/2014
 
โครงการฝีกอาชีพระยะสั้นร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

28/4/2014
 
 
ซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

17/3/2015
 
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม "พาน้องดูหนัง"

30/7/2014
 
กิจกรรม ทัศนศึกษา

6/3/2015
 
เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

22/8/2014
 
 
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง วางจำหน่ายเป็นประจำ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (ห่างจากศูนย์ฯ ไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวางจำหน่าย ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง